Verkeersregels op Curacao

Ø  Het gebruik van veiligheidsgordels is verplicht op Curaçao.
Ø  De snelheidslimiet binnen de bebouwde kom is 40 km/h.
Ø  De snelheidslimiet buiten de bebouwde kom is 60 km/h tenzij anders aangegeven.
Ø  Op T-splitsingen heeft het recht doorgaande verkeer voorrang.
Ø  Iedere rotonde heeft zijn eigen voorrangsregels, let dus goed op de verkeersborden en op het overige verkeer.
Ø Houd voldoende afstand van de auto voor u, weggebruikers kunnen onverwachts hard remmen.
Ø  Bij regen zijn de wegen op Curaçao extreem glad, pas uw snelheid hierop aan.
Ø  Laat niets achter in de auto, om zo diefstal te voorkomen, het voorkomt een hoop ellende, voor u en voor ons.
Ø  Let op er worden regelmatig alcoholcontroles uitgevoerd door de politie bij de bekende uitgaansgelegenheden. 
     Drink niet als je rijdt, wees een BOB en geen BERT (Bezopen En Rij Toch)
Ø  In geval van schade mag u de auto in geen enkel geval verplaatsen, al staat u op een kruispunt of een brug.    Niet verplaatsen totdat  klaar is.
     U belt direct de verhuurder op en ForenSys internationaal +5999 461 3282 of lokaal 9233.
Ø  Ed & Bianca van Bon4rent wensen iedereen een hoop veilige kilometers toe op Dushi Korsou.